דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פיצויים
פיצויים

אישורי פיצויים בשיעור של 100% ניתנים על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, והוראות התקשי"ר החלים על עובדי הוראה.

 הזכאים ל​פיצויי פיטורין

 • ​עובד שפוטר (לפי המפורט בחוק). 
 • עובד מתפטר שדינו כעובד מפוטר לעניין זכאות לפיצויי פיטורין (לפי המפורט בחוק).
 • מקרים מיוחדים אחרים המפורטים בחוק המזכים בפיצויי פיטורין.

שיעור פיצ​ויי הפיט​ורין 

שיעור הפיצויים נקבע לפי סוג המשרה:

 • שכר ​חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד במשכורת אצל מעביד או באותו מקום עבודה.
 • שכר שבועיים לכל שנת ​עבודה כעובד בשכר כאמור. 
 • חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים.
 • לגבי עובד עונתי - חלק של השנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים גם אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה. 

גובה התשלום

התשלום יחושב לפי רכיבי השכר השונים והתוספות לפי תנאיהם. העיקרון הוא שכל תוספת שהוכרה כתוספת קבועה לצורך תשלום גִמלאות, תוכר גם כמרכיב במשכורת הכוללת האחרונה לצורך חישוב פיצויי פיטורין, אם העובד קיבל אותה ערב פרישתו.

רכיבי השכר שיובאו בחשבון

שכר משולב, הסכם מסגרת, גמול חינוך כיתה, גמול מקצוע והכשרות, גמול השתלמות, גמול פיקוח,  גמול ניהול, גמול חינוך מיוחד, 1/12 קצובת הבראה שנתית, גמול 12% למורי סמינרים, תוספת שהייה (עד 31.12.93), גמול ייעוץ, גמול מורה-מדריך, 1/12 קצובת ביגוד (אך ורק למבוטחים בפנסיה תקציבית), 2% תוספת לגמול הכנה לבחינות בגרות, תוספת השתלמות בית ספרית (עד 31.8.94), תוספת תגבור הוראה (מ-1.9.94), גמול תואר מ"א וד"ר, גמול למחנכי כיתה א', תוספת הסכם 1993 (עד 31.12.93), גמול חינוך למחנכי כיתות ז' עד ט' (בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים). 

קישורים
טפסים
פנייה לקבלת שירות

פנייתך התקבלה במערכת והיא תטופל בהקדם.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --