דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
קצובת נסיעה
קצובת נסיעה

עובד הוראה הזקוק לתחבורה לצורך הגעה למקום עבודתו - תחבורה ציבורית או כלי תחבורה אחר - זכאי לקצובת נסיעה לפי תעריפי התחבורה הציבורית הנהוגים באזור.​​ דף זה מציג מידע על קצובת הנסיעה והתשלום בהתאם לרפורמה בתחבורה הציבורית.

זכאות לקצובת נסיעה

כל עובד הוראה המתגורר מרחק הגדול מ-500 מטר ממקום עבודתו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית. 

הוצאות נסיעה לצורך לימודים או השתלמויות ישולמו רק אם אושר החזר שכר לימוד, ורק אם הנסיעות ללימודים הן בין-עירוניות.

חישוב התשלום לקצובת נסיעה

משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה הפעילו את הרפורמה בתחבורה הציבורית בתחולה מיום 1.1.16. החל מפברואר 2016 הופחתו התעריפים ב-14.5% ובאפריל 2016 הורחבה הרפורמה לכלל היישובים בארץ. למידע על התעריפים החדשים ניתן להיעזר במחשבון שבאתר משרד התחבורה.

גזברות המחוז משלמת קצובת נסיעה בהתאם להוראות החשב הכללי, לפי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד.

1. עובדי הוראה קיימים (נקלטו לעבודה במשרד החינוך עד ל-31.12.15) - ימשיכו לקבל קצובת נסיעה בהתאם לכללים שהיו נהוגים ערב הכניסה לרפורמה ולפי תעריפי הרפורמה באופן המפורט בנוהל תשלום קצובת נסיעה.

2. עובדי הוראה חדשים (נקלטו לעבודה במשרד החינוך החל מ-1.1.16) - תשלום קצובת הנסיעה יתבצע לפי הכרטיסים והתעריפים של הרפורמה החדשה.

לבירור על מקטעים במסלולכם ועל התעריפים המעודכנים ניתן להיעזר במחשבון שבאתר משרד התחבורה ובפורטל קווי תחבורה בישראל.

בקשה לקצובת נסיעה

רק אם קיבלתם הודעה אישית שבה התבקשתם להעביר טופס בקשה חדש לקצובת נסיעות, עליכם להעביר את הטופס לגזברות המחוז בהקדם האפשרי (רצוי באמצעות פתיחת פנייה מקוונת), כדי שהגזברות תוכל לשלם לכם את קצובת הנסיעה המגיעה לכם על פי חוק.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

מורים המקבלים קצובת נסיעה ריאלית (לא חופשי חודשי), ודווחה להם היעדרות, ינוכו הנסיעות בגין ימים אלה, מכיוון שלא היו נסיעות לעבודה בימים אלה.

החזר נסיעות בתחבורה ציבורית יינתן ללא תלות בתדירות התחבורה וללא קשר למועד תחילת עבודתו של העובד או לסיומה.

​קצובת הנסיעה משולמת בהתאם לימי עבודתו בפועל של עובד ההוראה ובהתחשב בימי פגרות וחופשות. מכיוון שבחודש אפריל חלה חופשת הפסח, הרי שסך ימי העבודה היה נמוך ביחס לחודשים האחרים בשנה.

ניתן לסרוק את טופס קצובת הנסיעה המלא והחתום ולשלוח אותו כקובץ מצורף לפנייה מקוונת.​

על פי הוראות החשכ"ל, קצובת הנסיעה תשולם על פי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד.
כן, יש לשלוח בכל שנה בתחילת שנת הלימודים טופס נסיעות, גם אם מקום המגורים והעבודה לא השתנה.
ניתן להוריד את הטופס באזור הטפסים שבדף זה.
אתה זכאי לתשלום נסיעות בין-עירוניות ללימודים רק אם אושר לך החזר שכר לימוד.
מקדמת נסיעה או מקדמת קצובת נסיעות משולמת בדרך כלל בתחילת השנה עבור מורים פעילים שקיבלו נסיעות בחודש מאי של השנה הקודמת וטרם דווחו להם נסיעות מכל סוג.
תשלום נסיעות להשתלמויות משולם על נסיעות בין-עירוניות בלבד.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --