דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הערכת עובד ההוראה והניהול
הערכת עובד ההוראה והניהול

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בתהליך ההערכה והמשוב הניתנים לסגל החינוך וההוראה. בדף זה ניתן לצפות בנתוני הערכה, לקרוא את הערכת המנהל או המפקח ולכתוב הערכה עצמית. כמו כן תוכל לקרוא על מטרות התהליך ועל האוכלוסיות המוערכות.

 

עם כניסתה של רפורמת "אופק חדש", הוחלט במשרד החינוך למסד באופן ממלכתי, שיטתי ואחיד את הערכתם של עובדי הוראה במוסדות החינוך – גננות, מורים, יועצות, עובדי הוראה במקצועות הבריאות, מטפלים ומטפלות באמנות, סגנים ומנהלים.

תהליכי הערכת עובדי ההוראה והמנהלים נועדו לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה בכיתה, בזירות הבית ספריות ובצוותים בגני הילדים, ולחבר בין תהליכי ההערכה להתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה. תהליך ההערכה הוא גם תהליך תומך החלטה בשנת ההתמחות ולקראת מתן קביעות. 

לקריאה על תהליכי ההערכה של עובדי ההוראה לקביעות יש להיכנס לנוהל המלא של הערכת עובדי הוראה והניהול לקביעות המופיע בחוזר מנכ''ל תשעה/3(ב).

מטרות תהליך ההערכה והמשוב

 • לפתח תרבות ואורחות חיים במוסדות החינוך, שבהם תהליכי ההערכה והמשוב הם אמצעי מעצב ומסכם לקידום ההוראה, הלמידה וההתפתחות המקצועית. 

 • להבנות את תפיסות התפקיד של הגננות, המפקחים על גני ילדים, המתמחים, המורים, סגני המנהלים, המנהלים והמפקחים בזיקה ליעדים שעל סדר היום החינוכי ולתוצאות ההערכה.

 • להציב מדדי איכות ורמות ביצוע מוסכמים ברמה הארצית, המשמשים שפה מנחה משותפת בתהליך הערכת סגל החינוך, ההוראה והניהול, תוך התחשבות במורכבות התפקידים והמשימות ותוך הכרה בייחודיות של כל אחד מהם.

 • להגביר את הזיקה בין תהליכי ההערכה המעצבים לבין שיפור הביצועים והגברת האחריותיות (accountability) כערך מנחה בעבודת המוערכים במערכת החינוך.

 • לסייע בתכנון תהליכי פיתוח מקצועי של המוערכים, בהתאמה לצרכים ולאתגרים שזוהו בתהליך ההערכה.

 • לספק מידע שיטתי ולהרחיב את שיקול הדעת בתהליך קבלת ההחלטות לצורך מתן רישיון לעיסוק בהוראה, מתן קביעות, קידום בסולם הדרגות ומילוי תפקידים במוסדות החינוך.

 • לפתח שיח רפלקטיבי המקדם למידה ובוחן באופן ביקורתי את הסוגיות המוסריות, ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתהליך ההערכה .

 • להסתייע במודל להערכה מעצבת לקידום יעדי המוסד.

האוכלוסיות המוערכות

כיום, בעקבות חתימת הסכם "אופק חדש" 2016, עובדי הוראה מוערכים על פני כל רצף הקריירה.

הערכת מורים מתמחים 

תהליך הערכת המורים המתמחים הוא באחריות מנהל בית הספר. המתמחה מוערך על ידי המנהל / המפקחת על הגננות במקביל לתהליך הערכה מלווה של מורה חונך ולביצוע הערכה עצמית. קליטת ההערכה מותנית בסיום ובתיעוד ההערכה על ידי המנהל, החונך והמורה המתמחה במערכת המתוקשבת של הערכת עובדי הוראה. הכלי להערכת מורים מתמחים.

הערכת עובדי הוראה לקביעות 

עובדי ההוראה מוערכים בתהליך שנתי מתמשך בכלי הערכה לקביעות על ידי המנהל / המפקחת על הגננות / המפקח על החינוך המיוחד. הכלי מורכב מארבעה מדדי-על מרכזיים, שבהם נמדדת רמת הביצוע של עובד ההוראה. במקביל מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה. הערכתם של מורים, יועצים, עובדי הוראה במקצועות הבריאות, מטפלים באומנות וסגנים משוגרת במערכת המתוקשבת. הערכת גננות לקביעות נכתבת בכלי ידני ונמסרת להקלדה לכוח אדם בהוראה.

מורים – מוערכים בכלי להערכת מורים. הערכתם מתבססת על תצפיות בשיעורים ובזירות נוספות על פי בחירת המנהל והמורה.

מורים לחינוך גופני - מוערכים בכלי להערכת מורים לחינוך גופני. יש להדגיש כי תצפית אחת מתקיימת בשיתוף עם המפקח על החינוך הגופני.

גננות, גננות שילוב וגננות משלימות - מוערכות בכלי להערכת גננות לקביעות. הערכתן מתבססת על תצפיות בגן ובזירות נוספות על פי בחירת המפקחת או מנהלת המתי"א והגננת.

יועצים – יועצים הנדרשים להערכה לקביעות בלבד מוערכים על ידי המנהל בכלי להערכת מורים. יועצים הנדרשים באותה שנה להערכה לצורך קבלת רישיון ייעוץ וקביעות במשרד החינוך, מוערכים בכלי להערכת יועצים חינוכיים על ידי המפקח הבכיר על הייעוץ, בשיתוף עם מנהל בית הספר.

עובדי הוראה במקצועות הבריאות ומטפלים ומטפלות במקצועות הבריאות - מוערכים בכלי להערכת עובדי הוראה במקצועות הבריאות על ידי מנהל המתי"א בשיתוף עם מנהל בית הספר או מנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד ומסתייעים במומחה מתחום המקצוע. הערכתם מתבססת על תצפיות בשיעורים ובזירות נוספות על פי בחירת המנהל ועובד ההוראה.

סגני מנהלים (בתי ספר, פסגות, מתי"אות) - מוערכים על ידי המנהל בכלי להערכת סגנים, והתצפיות על עבודתם מבוססות על תפקודם ועל משימותיהם כבעלי תפקיד ולא על עבודתם בהוראה.

הערכת עובדי הוראה המועמדים לקידום

עובדי ההוראה המועמדים לקידום מוערכים במודל הערכה מעצבת. ההערכה המעצבת היא תהליך מתמשך שמבצעים המנהל / מפקחת על הגננות / מפקח על החינוך המיוחד בשיתוף עם עובד ההוראה המוערך. עובד ההוראה מוערך בהתאם למפת הממדים. ההערכה משוגרת במערכת המתוקשבת.

 • מודל הערכה זה מיועד למורים ולמורות ברפורמת "אופק חדש" בלבד.

 • המורה הוא שותף פעיל לכל אורך תהליך ההערכה. בתום ההערכה המורה נדרש להיכנס למערכת ולכתוב תובנה ויעד הנובעים מתהליך ההערכה.

 • ניתנת אוטונומיה למנהל ולמורה לבנות את תהליך ההערכה כך שיהלום את מאפייני המורה ובית הספר.

 • ניתנת בחירה למנהל ולמורה באשר לממדים, לזירות ולמועד ההערכה.

 • קיים חיבור מובנה בין תהליך ההערכה לתהליכי ההתפתחות המקצועית.

 • הדיווח במערכת המתוקשבת למורים מתבצע בפתיחת תהליך ההערכה ובסיומו.

 • לגננות, ליועצות, לעובדי הוראה במקצועות הבריאות ולמטפלים ולמטפלות מתבצע הדיווח רק בסיום התהליך.

 • התהליך מתבצע בשקיפות מלאה כלפי המעריך והמוערך. עובד ההוראה יכול לצפות בשלבי ההערכה השונים שכתב המעריך, והמעריך יוכל לצפות בהערכה העצמית של המוערך.

 • בהערכת סגנים אין שינוי. הערכתם לקידום מתבצעת במודל הקודם.

 

הנתונים שלי

כניסה למילוי הערכה עצמית ​​

 • לתשומת לבכם, הערכה לצורך קידום בדרגת אופק חדש בסטטוס הערכה "שוגרה" אין משמעה זכאות לקידום בדרגה.

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

עובד הוראה המועמד להערכה וטרם החל תהליך הערכתו, יפנה לגורם המעריך אותו לתיאום מועד תחילת ההערכה: 

 • מורים וסגנים יפנו למנהל בית הספר.

 • מנהלים ומנהלי פסג"ה יפנו למפקח. 

 • סגני מנהלי פסג"ה יפנו למנהל הפסג"ה.

 • יועצים יפנו למפקח על הייעוץ.

הערכה עצמית היא חלק חשוב ומרכזי בתהליך ההערכה שלך. היא מאפשרת לך להביא לידי ביטוי את עשייתך החינוכית, הצגת נקודות החוזק בעבודתך ואת הנקודות לשיפור מנקודת מבטך.

כדי לבצע הערכה עצמית עליך להיכנס למערכת המתוקשבת. תיפתח לך האפשרות להערכה עצמית. בהערכה לקביעות תוכל להתייחס לתפקודך בכל מרכיב, לציין נקודות חוזק ונקודות לשיפור. המנהל אינו יכול לראות את הערכתך העצמית, ועל כן מומלץ כי לשיחת סיכום ההערכה תגיע עם הערכתך המודפסת.

בהערכה עצמית לקידום עליך לכתוב תובנה ויעד הנובעים מתהליך ההערכה. המנהל/המפקח יוכלו לצפות בנכתב ישירות במערכת.

המעריכים אמורים לתאם ביניהם מיהו המעריך בשיתוף עם המוערך. מרגע שמעריך מתחיל בתהליך ההערכה, נחסמת בפני מעריכים נוספים האפשרות להערכה. אם לאחר שיקול דעת מחליטים לשנות את המעריך, יש לפנות לפתיחת ההערכה מחדש למדריכה המחוזית.

עובד ההוראה המוערך יכול להיכנס למערכת המתוקשבת מיד לאחר שהגורם המעריך אותו פתח את גיליון ההערכה שלו במערכת המתוקשבת. למערכת המתוקשבת ניתן להיכנס באמצעות הקלדת ת"ז, קוד משתמש וסיסמה. קוד משתמש וסיסמה ניתנים לכל עובד הוראה. ניתן לברר אותם בטלפון 1-599-500-688.

מתמחים - 30 ביוני (בינואר יש לבצע משוב אמצע שנה)
מורים לקביעות - 15 במאי
מורים לקידום - 15 במאי
סגנים לקידום - 15 במאי
מנהלים לקביעות - 15 במאי
מנהלים לקידום - 15 במאי
גננות לקידום - 15 במאי
מקצועות הבריאות לקביעות -15 במאי
על-יסודי לקביעות - 15 במאי

בהערכת עובד הוראה לקביעות עובד ההוראה יכול להיות מוערך ברמות ביצוע שונות במדדים השונים בהתאם למחוון שבכלי ההערכה. הערכת תפקודו של עובד ההוראה או הניהול משקפת למעשה פרופיל של התנהגויות ופעולות.

הערכת עובדי הוראה במקצועות הבריאות בבתי ספר רגילים מתבצעת באחריות מנהל המתי"א, בשיתוף עם מנהל בית הספר, תוך הסתייעות במומחה מהתחום המקצועי. בבתי ספר של החינוך המיוחד ההערכה מתבצעת על ידי מנהל בית הספר, תוך הסתייעות במומחה מהתחום המקצועי.

סגן המנהל יוערך בכלי להערכת סגנים בלבד. ההערכה מתבצעת על תפקידו כסגן (ולא כמורה).


ההערכה לקביעות תקפה למשך שנתיים אם הערכתו של עובד ההוראה שהוערך לקביעות הייתה חיובית. אם עובד ההוראה נדרש להערכה לקידום בשנתיים העוקבות, הערכתו לקביעות תשמש גם לצורך קידום. על פי הסכם "אופק חדש", תוקף הערכת עובדי ההוראה לקידום הוא עד המעבר לדרגה הבאה.

מעריכים ומוערכים נכנסים למערכת המתוקשבת באמצעות הקלדת קוד משתמש וסיסמה. קוד משתמש וסיסמה ניתנים לכל עובד הוראה לכל הנושאים האישיים. בירורים בנושא סיסמה בטלפון 1-599-500-688. 
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --