דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
דרגת אופק חדש
אופק חדש

בדף זה תוכלו לצפות בנתוני הדירוג והדרגה שצברתם באופק חדש, בנתונים הנדרשים לקידום לדרגה הבאה והסבר על ההצטרפות לרפורמה ועל קידום בדרגות אופק חדש. 

כללי

בתאריך 30.9.16 נחתם עם הסתדרות המורים הסכם אופק חדש 2016. תחולת ההסכם החל מ-1.9.16. להלן עיקרי ההסכם:

 • חובת השתלמות של 30 שעות בשנה לצורך קידום.
 • ביטול המכסות לקידום בדרגות 9-7.
 • קידום עובד ההוראה במסלול קבוע מראש, ללא תלות במכסה פנויה.
 • שינויים בפרק הזמן הנדרש לקידום בדרגות 9-1:
  • קידום לדרגות 2, 3 - 30 חודשי שהייה
  • קידום לדרגה 4, 5, 6 - 36 חודשי שהייה
  • קידום לדרגה 7, 8, 9 - 48 חודשי שהייה
 • לצורך הקידום נדרשת "הערכה מעצבת".

שלב ראשון: עמידה בקריטריו​נים להצטרפות לרפורמת אופק חדש

כדי להצטרף לרפורמה עליכם לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • בעלי תואר אקדמי

 • בעלי זכאות לתעודת הוראה

 • לאחר סיום ההתמחות​

​שלב שני: קביעת דירוג ודרגה באופק חדש

עובד הוראה חדש שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה או ממעסיק שאינו בשירות המדינה, קביעת הדירוג נעשית לפי סוג התעודה המעודכנת עבורו במשרד החינוך, ודרגתו תיקבע ל-1.

עובד הוראה ותיק, שהוכרו לו שנות ותק בהוראה בשירות המדינה או ממעסיק שאינו בשירות המדינה (למעט שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה), דרגתו תיקבע בהתאם לנתוני ההעסקה וההשכלה ותחושב באמצעות המרה. המרת השכר לרפורמה מתבצעת ע"י חשבות המשרד, בהתאם לנתוני השכר של חודש מרץ בשנה שקדמה להצטרפות עובד ההוראה לרפורמה, ובתוספת מקדם המרה בהתאם לסטאטוס עובד ההוראה, כפי שמפורט בהסכם אופק חדש.

​שלב שלישי: קידום בדרגות אופק חדש

קידום מדרגה לדרגה באופק חדש מותנה בעמידה בקריטריונים הבאים:​

 •  פז"נ - פרק זמן נדרש
 •  שפ"מ - שעות פיתוח מקצועי
 •  הערכה (למורים ולגננות נדרשת בדרגות 9-7. למנהלים ולסגנים נדרשת בכל הדרגות)​

קידום בדרגות אופק חדש למורים ולגננות

אקדמאים מוסמכים להוראה 

אקדמאים שאינם מוסמכים להוראה

 • עובדי הוראה חדשים המצטרפים להעסקה על פי רפורמת אופק חדש באישור חריג לא זכאים להטבות המפורטות לגבי ותיקים. עם סיום הסמכתם להוראה יחלו לצבור שפ"מ ופז"נ ממועד ההסמכה.

 • עובדי הוראה ותיקים בעלי ותק עד 25 שנים לא יכולים להתקדם בדרגות עד שישלימו את הסמכתם. 

 • עובדי הוראה בעלי ותק של 25 שנה ומעלה לא נדרשים להשלמת הסמכה להוראה לצורך קידום בדרגות.

מוסמכים להוראה שאינם אקדמאים

קידום בדרגות אופק חדש למנהלים ולסגנים

אקדמאים מוסמכים להוראה

יקודמו בהתאם לטבלת הדרישות לקידום בדרגת אופק חדש למנהלים ולסגנים.

מוסמכים להוראה שאינם אקדמאים

בעלי ותק של 28 שנים ומעלה אינם חייבים להשלים את השכלתם האקדמית. קידומם יהיה בהתאם

לטבלת הדרישות לקידום מנהלים וסגנים שאינם אקדמאים בעלי ותק של 28 שנה ומעלה.
הנתונים שלי

קישורים
טפסים
שאלות ותשובות

מתמחים בהוראה (שלא הוכרו להם שנות ותק בעבר) אינם זכאים לקידום דרגות אופק, ותקופת ההתמחות אינה נצברת כפז"נ וכשפ"מ. 

עובד הוראה יכול ללמוד ללא הגבלה של שעות בשנה, בתנאי שהוא לומד 30 שעות לפחות בכל שנה. ניתן לצבור לדרגה הבאה שעות, לפי הפירוט שלהלן:

 • מורים בדרגות 6-1: 60 שעות

 • מורים בדרגות 9-7: 75 שעות

 • מנהלים וסגנים ראשונים: 70 שעות

 • מורים/ מנהלים/סגנים ראשונים לא אקדמאיים: 90 שעות​

גמולים עבור פרסומים שתאריך תחולתם הוא אחרי כניסתו של עובד ההוראה לאופק חדש, יזכו את עובד ההוראה בשעות פיתוח מקצועי (גמול אחד = 30 שפ"מ). שעות אלו יוכרו לעובד ההוראה פעם אחת בדרגה או בחצי דרגה, עד 60 שעות בכל דרגה. שעות אלו ייחשבו כשעות מצטברות.

​לא, למעט במקרים שבהם עובד הוראה שובץ בתחילת העסקתו בדרגת ביניים. במקרים אלה הקידום הראשון יהיה קידום של חצי דרגה ולאחר מכן רק קידום בדרגות שלמות.

עובד הוראה משובץ בתחילת העסקתו בדרגה מסוימת בהתאם לנתוניו האישיים.

לעובדי הוראה באופק חדש יש 9 דרגות: 9-1.

למנהלים וסגנים יש 4 דרגות: א-ד.

פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 7 ימי עבודה. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --