דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
הצטרפות לעוז לתמורה
הצטרפות לעוז לתמורה

עובד הוראה העומד בקריטריונים להצטרפות לרפורמת "עוז לתמורה" יצורף באופן אוטומטי להעסקה לפי כללי "עוז לתמורה". דף זה מציג את הקריטריונים להצטרפות לרפורמה ואת אופן הגשת הבקשות לאישורים חריגים. הגשת בקשות מקוונות לוועדת חריגים להצטרפות ל"עוז לתמורה" וליציאה ממנה אפשרית בין התאריכים 12.4.18 ו-10.6.18. לפרטים ראו היערכות לשנה"ל תשע"ט - עוז לתמורה.

הקריטריונים להצטרפות ​​​​לרפורמת "עוז לתמורה"

החל משנת הלימודים תשע"ז עובד הוראה העומד בקריטריונים הבאים יצורף באופן אוטומטי להעסקה לפי כללי "עוז לתמורה": 

 1. בעל תואר אקדמי (לרבות דרגת שכר שוות ערך [אקוויוולנטית] ותעודת הוראה).​

 2. בעל רישיון הוראה / זכאות לרישיון הוראה (עובד הוראה זכאי לרישיון הוראה אם הוא בעל תעודת הוראה ואישור על הצלחה בסטאז' ממשרד החינוך / בעל תעודת הוראה ופטור מסטאז').​

 3. עובד ההוראה עובד בהיקף העסקה של שליש משרה ומעלה בחטיבה העליונה בכל מוסדות העסקתו. 

לתשומת לבכם, גם עובד הוראה חדש צריך לעמוד בכל הקריטריונים. עובד הוראה חדש הוא מורה שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה. לעניין זה, שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה מקנים ותק לצורכי שכר, אך עובד הוראה שצבר אותם ולא צבר ותק נוסף בהוראה - ייחשב עובד הוראה חדש.  

הצטרפות מתמחים לרפורמה

מתמחה הוא עובד הוראה העומד באחד הקריטריונים הבאים:

1. בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה.

2. בעל תואר אקדמי ואישור סיום 80% מחובות ההוראה.

3. בעל אישור סיום 80% מחובות ה-BEd.

מתמחים יצורפו ל"עוז לתמורה" רק כאשר אישורי הה​שכלה הרלוונטיים שלהם יהיו מעודכנים בכוח אדם בהוראה במחוז המטפל וידווחו על ידי מנהל בית הספר כמתמחים במצבת עובדי הוראה. ​

עדכון אישורי השכלה ונתוני הסמכה

​לצורך הצטרפות אוטומטית לרפורמת "עוז לתמורה", עליכם לעדכן את כל אישורי ההשכלה וההסמכה שברשותכם. עדכון המסמכים ייעשה בכוח אדם בהוראה במחוז שבו אתם מועסקים. תוכלו לצפות בתעודות ובנתוני ההסמכה המעודכנים שלכם בדף נתוני הסמכה ותעודות בפורטל.

הגשת בקשות לאישורים מיוחדים

 •  אם אינכם עומדים בקריטריונים להצטרפות להסכם "עוז לתמורה" ואתם מבקשים להצטרף באופן חריג, תוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות.​ לתשומת לבכם, הגשת בקשות לוועדת חריגים להצטרפות ל"עוז לתמורה" תהיה בין  12.4.18 ל-10.6.18.

 • אם אתם מבקשים שלא להיות מועסקים על פי רפורמת "עוז לתמורה" מכל סיבה שהי​​א, אתם רשאים להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. לתשומת לבכם, הגשת בקשות לוועדת חריגים ליציאה מ"עוז לתמורה" תהיה בין  12.4.18 ל-10.6.18.

למידע נוסף בנושא קריטריונים להצטרפות לרפורמה ולהגשת בקשות חריגות ראו כאן.

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כדי להצטרף לעוז לתמורה יש לעמוד בקריטריונים המפורטים בדף זה.

עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה מכל סיבה שהיא רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד. לפרטים נוספים ראו דף זכאויות (אישורים מיוחדים). 

 

ראשית יש לעמוד באחד הקריטריונים הבאים:

 • תואר אקדמי ותעודת הוראה
 • תואר B.ed (תואר אקדמי משולב עם תעודת הוראה)
 • תואר אקדמי ואישור סיום 80% מהחובות לתעודת הוראה
 • אישור סיום 80% מהחובות לתואר B.ed

חשוב לציין שיש לעדכן את התעודות בגף כוח אדם בהוראה במחוז המטפל. לאחר מכן בית הספר צריך לדווח התמחות עבור המורה במערכת לדיווח מורים.

כדי לצבור זכאות לגמול עליך לצבור 30 שעות בית ספריות עם ציון והיתר מה שעובד הוראה בוחר לו, כדי להשלים סך של 112 שעות.
אם בית הספר נכנס לרפורמה, מנהל בית הספר מחויב אף הוא להצטרף.
ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות טופס. חובה לצרף את המלצת מנהל בית הספר ואת כל מסמכי ההשכלה הנדרשים.

עובד הוראה חדש הוא מורה שלא הוכרו לו שנות ותק בהוראה. בהקשר זה, שנת התמחות, שירות בצה"ל בהוראה או שירות לאומי בהוראה מקנים ותק לצורכי שכר, אך עובד ההוראה עם ותק שכזה ייחשב עובד הוראה חדש.

השעות הפרונטליות כוללות את השעות הבאות:

 • שעות הוראה במליאה כמקובל: כיתת אם, קבוצת לימוד, קבוצת לימוד במעבדה.

 • שעות תפקיד, כגון שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד של בעלי תפקידים הזכאים לבצע שעות תפקיד במקום שעות הוראה פרונטליות.

 • שעות אם ושעות גיל.

אם אתה משובץ בשעות שבועיות, כגון חופשת לידה, מילואים, מחלה ממשוכת או תאונת עבודה, תועסק בהתאם לתנאי ההעסקה של עובד ההוראה שבמקומו שובצת. אם אינך משובץ בשעות שבועיות, לא תועסק על פי הרפורמה.
כן. רפורמת אופק חדש חלה על המשרה בחטיבת הביניים, ואילו רפורמת עוז לתמורה חלה על המשרה בחטיבה העליונה.
פנייה לקבלת שירות

תודה שפנית באמצעות הפורטל. פנייתך הועברה להמשך טיפול המוקד המחוזי. משך זמן הטיפול המשוער הינו 14 ימים. בסיום הטיפול תקבל הודעת דוא"ל ומסרון בהתאם לאמצעי הקשר המעודכנים במערכות המשרד.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --