דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
תמריצים
תמריצים

משרד החינוך מפעיל מערכת תמריצים ותגמולים מיוחדים ("חוזה אישי") לעובדי הוראה המצטיינים בעבודתם במקצועות מתמטיקה, אנגלית ומדעים ובמקצועות הטכנולוגיים​ באזורי העדיפות הלאומית, כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה משנת 2013​. ​בדף זה ניתן לצפות בקריטריונים לתגמול ולקבל מידע על אודות הגשת הבקשה והאישורים.

תמריצים לעובדי הוראה וחינוך המתגוררים ועובדים באזורים שהוגדרו כאזורי העדיפות הלאומית ניתנו עד לתאריך י"א באדר התשס"ז, 1.3.2007. בהתאם להחלטת בג"ץ מפברואר 2006 בדבר ביטול אזורי העדיפות הלאומית במתכונתם, בוטלו תמריצים אלו.  עובדי הוראה שקיבלו תמריצים מסוג זה עד לשנת הלימודים התשס"ז (כולל), ימשיכו לקבלם בהתאם לנהלים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, הודעות ומידע, ס"ז/1 סעיף 8.5-1.

​שלב ראשון: קריטריונים לתמרוץ ותגמול מיוחד ("חוזים אישיים")

תמרוץ ותגמול מיוחדים יאושרו על פי קריטריון מרכזי של מחסור מוכח במורים במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ובמקצועות הטכנולוגיים.

יומלצו עובדי הוראה המצטיינים בעבודתם שיש הוכחות להצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם.

התמרוץ והתגמול המיוחדים יינתנו לעובדי הוראה המלמדים בחינוך הרשמי במוסדות הממלכתי והממלכתי דתי וכן לעובדי הוראה המלמדים בחטיבה העליונה, במוסדות המגישים לבחינות הבגרות ומדווחים למשרד החינוך.

התמרוץ והתגמול המיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בבתי ספר בישוב.

שלב שני: הגשת בקשה לתמרוץ ותגמול מיוחד ("חוזים אישיים")

מנהל בית הספר יגיש בקשה למפקח הכולל של בית הספר עבור עובדי ההוראה העומדים בקריטריונים וכן מצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות להצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם. הגשת הבקשות תיעשה באופן מקוון באמצעות מערכת תמריצים​ עד סוף חודש נובמבר. בקשת מנהל בית הספר והמלצת המפקח תועבר אל מנהל המחוז לדיון בוועדה המחוזית.

שלב שלישי: בחינה ואישור הבקשה

​ועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז תדון בבקשות לתמרוץ ותגמול עובדי ההוראה העומדים בקריטריונים וכן תדון בבקשות חריגות. המלצות הועדה המחוזית יבחנו בועדה ארצית אשר תאשר או תדחה את ההמלצות. 

שלב רביעי: החתמה על חוזה אישי​

הממונה על התמריצים במשרד החינוך ישלח חוזה אישי לחתימת עובד ההוראה. לאחר קליטת החוזה החתום במערכות משרד החינוך, תינתן במסגרת התמרוץ והתגמול המיוחדים תוספת אחוזית בהתאם להשתייכות לרפורמה ולקבוצת היישובים על פי הטבלה:

קבוצה 4

קבוצה 3

קבוצה 2​

קבוצה 1

 עובדי הוראה

25%

 

30%

 

50%

 

7​​0%

 

לעובדי הוראה, למנהלים ולסגני מנהלים שאינם​​​מועסקים במסגרת הרפורמה

14%

 

19%

 

28%

 

39%

​​ 

לעובדי הוראה המועסקים במסגרת "אופק חדש"

7.5%

10.5%

15%

21%

למנהלים ולסגני מנהלים המועסקים במסגרת "אופק חדש"

18%

21%

36%

50%

לעובדי הוראה ולסגנים המועסקים ב"עוז לתמורה" ברפורמה מלאה

25%​​

30%

50%

70%

למנהלים המועסקים ב"עוז לתמורה" ברפורמה מלאה

​​
​ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​התוספת תשולם ביחס להיקף המשרה ועד לגובה משרה מלאה אחת בלבד. התמרוץ המיוחד תקף לשנה אחת, ואחריה ייבחן מחדש, ובכל מקרה יוגבל ל-3 שנים.​

הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
מדובר בתגמול ותמרוץ מיוחד "חוזה אישי"  –  תוספת אחוזית לשכר,  למורים במקצועות הליבה המלמדים באזורי עדיפות לאומית כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה מיום 4.8.2013  ומומלצים ע"י מנהל ביה"ס, המפקח, ומנהל/ת המחוז.
היוזמה להגשת בקשות לאישור מורים במסגרת התימרוץ המיוחד היא של מנהל ביה"ס בתאום עם המפקח הכולל/המקצועי של ביה"ס הבקשות מועברות לאישור בועדה המחוזית ברשות מנהל/ת המחוז ואחר כך לאישור סופי בועדה לאישור "חוזים אישיים" במטה המשרד.

מורים שאושרו במסגרת תמרוץ ותגמול מיוחדים –"חוזים אישיים" – אינם יכולים ליהנות גם מהתמריצים הניתנים באזורי עדיפות לאומית שבוטלו.
עפ"י החלטת בג"צ, בשנת 2007 ,בוטלו התמריצים שניתנו למורים באזורי עדיפות לאומית במתכונתם ערב הבג"צ – עובדי הוראה שקיבלו תמריצים עד לשנת הלימודים התשס"ז (כולל) ממשיכים לקבל את אותם תמריצים שקיבלו, כל זמן שממשיכים לגור ולעבוד באזורי העדיפות הלאומית כאמור.
קיימת מערכת הטבות משמעותית הניתנת לעובדה הוראה העוברים ללמד באזורים אלו כמו מענק חתימה, השתתפות בשכר דירה, החזר טיסות ותוספת אחוזית לשכר – מדובר בתוספת של  כ – 70,000 ₪ לשנה למורה. פרטים נוספים ניתן לקבל בעיריית אילת – מינהל שח"ק ובגף תמריצים למורים בטל' 02-5604771/2 .
מכל התמריצים ינוכו מסים כחוק.
התמריצים אינם חלק מן השכר לצורך פנסיה ופיצויי פיטורין.
התשובה חיובית בתנאי שתגור ותעבוד באחד מאזורי העדיפות הלאומית כפי שמפורטים בחוזר מנכ"ל ס"ז/1 סעיף 1 - 8.5 .
לא, יש להודיע לגף התמריצים בכתב על החזרה לעבודה לאחר שנת השבתון, הזכאות לתמריצים תיבדק  מחדש ויוצאו אישורים בהתאם.
פנייה לקבלת שירות

פנייתך התקבלה במערכת והיא תטופל בהקדם.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --
אולי יעניין אותך