דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חיפוש
חפש ב:
פעילות חוץ בית ספרית

בדף זה מוצגים נתונים על השעות שביצע עובד ההוראה ​עבור פעילות חוץ בית ספרית במוסדות השונים שבהם הוא משובץ. כמו כן ניתן למצוא כאן הגדרה מפורטת של פעילות חוץ בית ספרית והתגמול המשולם בגינה.​

 

​ליווי תלמידים בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית

פעילות חוץ בית ספרית היא פעילות שמבצעים עובדי הוראה עם תלמידים מחוץ למוסד החינוכי (לרבות גן ילדים) ואשר הינה אחת לבד) מאלה:

 1. ​פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר שעות ההוראה, בין השעות 15:00-14:00.

 2. פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 18:00-15:00.

 3. פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 21:00-18:00.

 4. פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין השעות 24:00-21:00.

 5. פעילות מנותקת - פעילות המתקיימת בין השעות 24:00-16:00.

 6. פעילות הכוללת לינה.​

מידע נוסף בנושא פעילות חוץ בית ספרית והתגמול בגינה לעובדי הוראה ניתן למצוא בתקנון השירות של עובדי הוראה.
הנתונים שלי
קישורים
טפסים
שאלות ותשובות
כן. המקומות שיש להימנע מסיורים בהם מחוץ לגן הם:
אזורים ושבילים שאינם מותאמים להליכה של ילדים (יש בהם בורות, פסולת מסוכנת, גרוטאות ומתקנים מסוכנים וכד').
שטחי בור שיש בהם צמחייה גבוהה, קוצים, רמשים ונחשים וכד'.
בכל סיור קצר בתחום היישוב או טיול ארוך מחוץ ליישוב נדרשים 4 מלווים (כולל מנהלת הגן והסייעת) לכיתה שבה עד 20 תלמידים. לכל 10 ילדים נוספים נדרש מלווה נוסף.

לכל טיול יצורפו מלווים בוגרים או תלמידי כיתות י"א-י"ב. מספר התלמידים המלווים לא יעלה על מחצית כל המלווים.

מספר המלווים יהיה גדול יותר מן האמור לעיל אם יידרש הדבר על ידי גורמי הביטחון המאשרים את הטיול.

בכל מקרה של נסיעה באוטובוס ובו מעל 40 ילדים אפשר להסתפק במהלך הנסיעה בשני מלווים מבוגרים.

במקומות שקיימות בהם בעיות בטיחות (חציית כבישים סואנים, ואדיות וכו') תצרף מנהלת הגן מלווים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה.
הממונה על הלמידה החוץ-כיתתית הוא המורה המלמד את המקצוע בכיתתו. עם זאת, המציאות מראה כי הדרכת הטיול נעשית בכל אחת מהקבוצות/הכיתות על ידי מדריך הטיול , שבדרך כלל בא מחוץ לבית הספר.

רצוי מאוד שמורים מסגל בית הספר ידריכו את הטיול, אך לאור העובדה שברוב המקרים הדבר איננו מתאפשר פותחו הנחיות תו התקן של מדריך הטיולים במערכת החינוך.
קיימים שלושה סוגים של פעילויות חוץ בית ספריות:
*שעת הסיור: זוהי פעילות של למידה מחוץ לבית הספר הנמשכת שיעור אחד או שניים. הסיורים יוקדשו לפעילויות שונות, תוך ניצול סביבת הלימוד החוץ כיתתית, בתחום דעת אחד; לדוגמה:
א. המחשת נושאי לימוד ומושגים כנדרש במקצועות שונים: טבע, גיאוגרפיה, היסטוריה, מתמטיקה ועוד
ב. הכרת תופעות מתחלפות בעונות שונות של השנה ובשעות שונות של היממה (פעילות זו ראוי לבצע פעם בחודש)
ג. סיורים מזדמנים לטקס מקומי, לחפירה ארכיאולוגית סמוכה, לפינת חי וכדומה
ד. הכרת סביבת המגורים על מרכיביה השונים בתכניות כגון "היישוב שלי" ו"השכונה שלי" המיועדות להכרה כוללת של סביבת המגורים על מרכיביה השונים, כדי שכל תלמיד ותושב בהווה ובעתיד ייטיב להכירה.
*יום הסיור - הטיול החודשי: זוהי פעילות של למידה רב-תחומית במסגרת הלמידה מחוץ לבית הספר הנמשכת יום לימוד שלם. טיולים חודשיים יוקדשו לפעילויות מורחבות מבין הפעילויות הנזכרות כפעילויות של שעת סיור וישלבו כמה תחומי דעת:
א. הכרת אזור המגורים: הכרת האזור, נופיו, יושביו, אתריו ותולדותיו
ב. לימוד משולב של נושאים במקצועות אחדים ובגישה מערכתית
ג. פיתוח מיומנויות של טיול אישי, כדי שהטיול האישי יוכל לשמש את התלמיד בפעולות פנאי
ד. משחקים בשדה ומחוץ לבית הספר, בעיקר בימים שבהם דרושה הפגה בלימודים בשל מתח או אירוע חריג
ה. פעולה למען הקהילה: פגישה עם עולים, ניקוי שטח וכדומה
ו. יום מערכת/יום שדה: יציאה של כיתה, כמה כיתות או בית הספר כולו למקום מתאים לפעילות לימודית וחברתית, והאתר ישמש בסיס לתכנית הלימוד על פי מגוון המקצועות שהיו בתכנית הלימוד היומית (אפשר להוסיף תחומים נוספים, כגון הכרת נופים ואתרים, חקר תופעות בטבע, שדאות וכו', וכן לשלב פעילות ספורט מגוונת)
ז. השתתפות במבצעים מוכרים על ידי המשרד, כמו למשל צעדה, נטיעות ט"ו בשבט וטיול בעקבות לוחמים בימי זיכרון או חג.
*הטיול הארוך השנתי: זהו טיול לאזור מרוחק, הנמשך יום שלם או ימים אחדים. הפעילות תהיה מסע לאורך מרכיביו העיקריים של האזור. בפעילות זו יש לשלב נושאים, אתרים ותכנים מתוך תכנית הלימודים. הטיול יתכוון למטרה וליעדים של הטיול המוגדרים בהמשך חוזר זה.
פנייה לקבלת שירות

פנייתך התקבלה במערכת והיא תטופל בהקדם.

לצפייה בפניות שלי

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00

לא נמצאו נותני שירות

 • כתובת
  בניין:
  קומה: חדר:
  פקס:
  זמני קבלה
  שעות מענה טלפוני :
  --
  שעות קבלת קהל :
  --